Find det helt rigtige fagforening til dig ved at vælge herunder:

1
2
3
Selskab Pris Tilfredshed Optager Antal medlemmer
A-kasse 437 kr.Fagforening 165 kr.
78%
Lønmodtagere
27168
A-kasse 436 kr.
79%
Lnmodtagere og Selvstndige
39000
A-kasse 451 kr.Fagforening 0 kr.
68%
Lønmodtagere og Selvstændige
27233

Prissammenligning af a-kasse & fagforeninger

// Fagforeningssie

 

Oftest stillede spørgsmål om fagforening

Hvad kan en fagforening gøre for mig?
Som navnet, fagforening, antyder, er en fagforening en forening af folk indenfor samme fag. Det kan for eksempel være indenfor håndværkere, akademikere eller kontoransatte. Når man er medlem af en fagforening bliver man hjulpet på forskellige punkter. Fagforeningen hjælper dig i forskellige forhold, som inkluderer løn, uddannelse og arbejdsmiljø. Opgaven for fagforeningen er altså at hjælpe sine medlemmer, så medlemmerne har de bedste betingelser indenfor de førnævnte forhold. Ved at opnå de bedste betingelser for sine medlemmer er det også med til at sikre, at de ansatte leverer den bedst tænkelige vare, da de har bedre forhold at arbejde under.

For den enkelte person hjælper en fagforening sit medlem med blandt andet juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med ansættelse eller aftrædelse. Denne hjælp kan være uvurderlig, da konsulenterne har større forudsætning for at forhandle en god kontrakt på plads, grundet konsulenternes kendskab til branchen. Ligeledes i forbindelse med en usaglig opsigelse kan du få hjælp af juridisk kyndige personer, eller hvis du pludselig kommer ud for sygdom.

Yderligere tilbyder mange fagforeninger kurser af forskellig art, som kan være med til at udvikle og uddanne medlemmerne af fagforeningen. Det er med til at ruste dem til arbejdsmarkedet.
Hvad er forskellen på en fagforening og en A-kasse?
Lige umiddelbart er det nemt at komme til at blande de to ting sammen, da de fleste fagforeninger har deres egen A-kasse, som de er medlem af. Derfor kan man godt komme til at blande to sammen, men der er forskel på de to. Hvis du læser videre vil du få svar på, hvad forskellen er på de to.

En fagforening adskiller sig fra en A-kasse ved at være mere specialiseret i det juridiske og lovmæssige. Et eksempel kan være i forbindelse med en urimelig fyring, hvor fagforeningen kan hjælpe dig med juridisk støtte og vejledning. Ved ansættelse kan fagforeningen også være en hjælpende hånd, da de kan være med til at forhandle kontrakten på plads, så du får de bedste betingelser at arbejde under.

A-kassen er derimod mere fokuseret på uddelingen af penge på forskellige områder. Det kan være penge til arbejdsløse, feriedagpenge eller efterløn. Yderligere hjælper A-kassen folk med at finde arbejde igen, hvilket bliver gjort i samarbejde med jobcentre, kommuner eller fagforeninger.

Der er altså en forskel på de to, hvor fagforeningen er mere juridisk fokuseret og hjælper folk med eller uden arbejde, er A-kassen mere fokuseret på at hjælpe de arbejdsløse.
Hvad koster en fagforening eller en A-kasse?
Prisen for at være medlem af en fagforening eller en A-kasse varierer meget, da det er forskelligt, hvordan hver enkelt fagforening eller A-kasse hjælper sine medlemmer. Mængden og tilgængeligheden af juridisk hjælp varierer for eksempel for fagforeninger, hvorfor det kan være en god ide at overveje, hvor meget man får brug for rådgivning i den branche, man er ansat i. God juridisk rådgivning kan være nødvendigt, hvis det er nogle dårlige arbejdsforhold eller dårlige lønforhold, som skal forhandles på plads, så lønmodtagerne kan arbejde under bedre betingelser.

Med hensyn til A-kasser skal man kigge på, hvor stor risikoen for arbejdsløshed er i den branche, man befinder sig i eller gerne vil ind i. Det kan være et pejlemærke hvormed man kan finde ud af, hvor meget man vil betale i kontingent for at være medlem af en A-kasse.

Priserne på fagforeninger og A-kasser varierer meget, men det er altid en god ide at være på den sikre side, hvis nu uheldet er ude.
Hvordan hjælper en A-kasse mig?
En krise er desværre med til, at mange mennesker mister sit job. Hvis det skulle ske for dig, er det en god ide på forhånd at have meldt sig ind i en A-kasse. A-kasse er det samme som en arbejdsløshedskasse og er en hjælpende hånd, når du står uden job. Det er en slags forsikring, der kan hjælpe én med at finde job og samtidig hjælpe én økonomisk, når indkomsten ikke er så stor. Man betaler et kontingent for at være medlem, og når så uheldet er ude, og du står uden job, har du mulighed for at få økonomisk støtte fra din A-kasse i form af dagpenge.

Udover kun at udbetale dagpenge, hjælper en A-kasse også sine medlemmer med udbetaling af feriedagpenge, orlovsydelse til børnepasning og efterløn. A-kassen har påtaget sig langt flere opgaver siden det startede for mere end hundrede år tilbage. Blandt andet Velfærdsreformen i 2006 har medført, at A-kasserne skal hjælpe sine medlemmer i arbejde, hvilket blandt andet sker i samarbejde med fagforeninger, jobcentre og kommunerne.
Hvornår kan jeg melde mig ind i en A-kasse eller en fagforening?
Du kan melde dig ind en A-kasse eller en fagforening, når du har lyst og har råd til det, da det koster et kontingent at blive medlem og få del i alle de fordele, der er forbundet med at være medlem af enten en A-kasse eller en fagforening. For de fleste vil en A-kasse nok være relevant i første omgang, da det er med til at sikre en dagpenge, hvis man er uheldig og bliver sagt op på sit arbejde.

For at få adgang til dagpenge er det et krav, at man minimum er medlem af A-kassen et år inden, man bliver arbejdsløs. Det kan selvfølgelig være svært at forudsige, om hvorvidt man pludselig bliver arbejdsløs, men ikke desto mindre er kravet 1 år for at få adgang til dagpenge. Når man er på dagpenge, varer dagpengeperioden 2 år.
Skal jeg melde mig ind i en fagforening eller en A-kasse?
Det er meget forskelligt fra person til person og fra branche til branche, om man skal melde sig ind i en fagforening eller en A-kasse. Umiddelbart kan det være svært at sige, om du kun skal melde dig ind i en fagforening eller en A-kasse. I dag er mange fagforeninger dog slået sammen med en A-kasse, hvor man derved får gavn af begge dele. Det kan være en stor fordel, hvis nu uheldet er ude.

Er du i en branche, hvor der er stor jobusikkerhed kan det være en god ide at melde sig ind i en A-kasse, hvis nu man er uheldig og bliver sagt op på sit arbejde. Dermed behøver du ikke frygte for at alt økonomisk indtægt pludselig forsvinder, da du stadig bliver hjulpet af dagpenge i en periode, så du kan komme på fode igen og finde et nyt job. Er din branche derimod mere plaget af dårlige arbejdsforhold kan det være en god ide at være medlem af en fagforening, da de kan hjælpe dig med at forhandle en kontrakt eller forhandle bedre arbejdsforhold. I sidste ende handler det dog om, hvad du er mest tryg ved. Man kan dog argumentere for, at det altid er godt at være på den sikre side.